Online Program

Kathy Shields, BS, CHES

Chronic Disease Prevention Manager
City of San Antonio Metropolitan Health District
San Antonio, TX
USA kathleen.shields@sanantonio.gov